Voorwaarden

Algemene bepalingen

 • U gaat een overeenkomst aan voor een heel cursusjaar. Het cursusjaar loopt van augustus tot juli het jaar daarop en loopt parallel aan dat van de basisscholen. Wanneer u halverwege het jaar instapt, teken u de overeenkomst tot en met het einde van dat cursusjaar.
 • Bij aanvang van de eerste les wordt de overeenkomst getekend.
  U krijgt één exemplaar mee voor uw eigen administratie.
 • U dient een opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden.
  Deze opzegging dient schriftelijk te worden overlegd.
 • In overleg met de docent kunt u kiezen uit lestijden van resp.
  30, 45 en 60 minuten

Ziekte of verzuim

 • Bij ziekte of verzuim van de leerling wordt de les altijd doorberekend en niet ingehaald. Bij ziekte of verzuim van de docent wordt de les zo mogelijk in dezelfde maand nog ingehaald. Anders vindt er een verrekening plaats. Graag zo vroeg mogelijk, telefonisch, per app of mail, afzeggen.

Betaling

 • U ontvangt een factuur per kwartaal, die binnen de betalingstermijn moet worden voldaan op NL86 INGB 0005 1080 44 t.n.v. Warner Fokkens. Vermeld daarbij a.u.b. het factuurnummer. Het cursusgeld is exclusief cursusmateriaal.
 • Een volledig cursusjaar telt 38 à 40 lessen.